Rekrutacja do Gimnazjum zaczyna się 09 maja 2016 r. i trwa do 25 maja 2016 r.

Wypełniony wniosek w systemie należy wydrukować i podpisany przez opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w terminach określonych
w Zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Składanie wniosków odbywa się poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną:
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/

NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

zgłoszenia kandydatów odbywają poprzez stronę internetową
www.nabor-pomorze.edu.com.pl  dostępną od 9 – 25  maja 2016 r.
Wypełniony wniosek w systemie należy wydrukować.
Podpisany przez opiekuna prawnego dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru
w terminach określonych w Zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty. Pozostałe informacje znajdują się w panelu liceum  Nabór do szkoły 2016/2017

To ,co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było tylko marzeniem.

Paulo Coelho

Kiedy w 1956 roku w Szkole Podstawowej nr 36 część klas wydzielono jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego nikt nie przypuszczał, że w roku 2016 będzie to nowoczesny, świetnie wyposażony Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, do którego będą uczęszczali uczniowie z całej Polski.

Czytaj dalej

Dnia 23. 06.2016 uczniowie klasy IIA uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Pana Dr Ziemowita Ciepielewskiego z Katedry Fizjologii Zwierząt UG pt.: „Układ krwionośny receptą na długowieczność”. W trakcie warsztatów poprzedzonych prezentacją multimedialną uczniowie mogli zapoznać się z cechami histologicznymi i fizjologicznymi mięśnia sercowego, zasadą działania układu bodźcotwórczo przewodzącego serca w kierunku jego automatyzmu pracy oraz cyklami pracy serca. Uczniowie mogli wykonać elektrokardiogram i krzywą EKG, jak również posłuchać tonów serca.

Czytaj dalej

18 i 19 czerwca w Gdańsku odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12- letnich. Pierwszego dnia świetnie zaprezentowali się:

Radosław Walijewski 1 miejsce na 100m st. klasycznym
Alicja Piasecka 2 miejsce na 100m st. klasycznym  i 400m st. dowolnym Jan Kurek 2 miejsce na  200m st. grzbietowym.

Czytaj dalej

Dnia 16.05 2016 uczniowie klasy II A LO uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Panią Dr Dorotę Myślińską z Katedry Fizjologii Zwierząt UG pt.: „Co w głowie piszczy – mózg w 3D”. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się nie tylko z ultrastrukturą tkanki nerwowej i budową mózgowia człowieka ale również z budową poszczególnych elementów układu szkieletowego.

Czytaj dalej

W dniu 29 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się kolejna coroczna edycja konkursu kaligraficznego z języka rosyjskiego. Patronat nad tą inicjatywą sprawowała Pani Dyrektor Irena Adamowska. W konkursie uczestniczyło 50 uczniów klas gimnazjalnych oraz licealnych. Głównymi kryteriami były: poprawność kaligraficzna, ortograficzna oraz ograniczenie czasowe. Najlepsze pracy można podziwiać na załączonych zdjęciach.
Czytaj dalej

Sekty i inne grupy psychomanipulacyjne nieustannie poszukają nowych członków. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią w czasie WAKACJI.

Na zmanipulowanie przez sektę najbardziej narażeni są ludzie  wieku dorastania i u progu dorosłości, poszukujący swojej drogi, niezbyt popularni, o zaniżonej samoocenie, niezrozumiani przez innych, wyobcowani, pragnący czegoś więcej. Sekta za sprawą sprytnej manipulacji, może wydawać się młodemu człowiekowi odpowiedzią na jego pragnienia i potrzeby. Oferuje bowiem akceptację, silne więzi grupowe, a nawet zdaje się wyznaczać cel w życiu.

Czytaj dalej

W dniu 13.06.2016 roku klasa III a SP75 pojechała na wycieczkę do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Na miejscu oprowadzał nas Tomasz Michalak. Pokazywał nam różne narzędzia, których strażacy używają do gaszenia pożarów. Oglądaliśmy wozy strażackie, gaśnice, prądownice, piły i toporki. Strażak Dawid pokazywał nam ubiór strażacki, który jest zakładany podczas wyjazdu.

Czytaj dalej